Христо ботев биография на болгарском языке

Христо Ботев е една от именитите фигури в българската революционна дейност, литература и публицистика. Поет и бунтовник, ревностен пазител на националните идеи, той оставя трайна следа в предосвобожденската история на България. Роден е на 6 януари 1848 година в Калофер. Баща му, Ботьо Петков, работи като учител, и напътства първите стъпки на сина си в просветната дейност.

Самият Ботев получава високо за времето си образование. След като завършва началното си обучение в родния си град, е приет като частен ученик във Втора Одеска гимназия в Русия. Но той като много негови съвременници загърбва науката, за да се отдаде на една по-възвишена мисия – родното благо. Натрупаните му знания обаче се преоткриват в творчеството му.

След Русия и кратко завръщане в България Ботев избира съдбата на румънски емигрант. Пребивава последователно Букурещ, Браила, Галац. Печата вестник „Дунавска зора”. От тези години е и бележитото му стихотворение „На прощаване” (1868 година). През същата година се запознава и с Апостола на свободата – Васил Левски, с когото заедно преживяват много лишения.

Десети юни 1871 година публикува първия брой на редактирания от него вестник „Дума на българските емигранти”. Следващите две години прекарва отново в затвора, след като както предния път е уличен в революционна и бунтовна дейност. След като бива освободен, продължава активна писателска дейност. Редактира вестниците „Свобода” и „Будилник”. Включва се в БРЦК, пленен от идеите за национално обединение. Става негов секретар, но не загърбва и публицистичната си дейност. Следват вeстник „Знаме” и „Нова България”. Публикува стихосбирка заедно със Стефан Стамболов, сред които е и „Обесването на Васил Левски”, разказващо гибелта на неговия приятел, съратник и брат по оръжие. През 1876г. става баща – ражда се дъщеря му Иванка.

Ботев е известен преди всичко с четническата си дейност. След като в ранните си години не успява с четата на Жельо войвода, през 1875 пред именития българин се открива нова възможност. От БРЦК се нагърбва със задачата да подготви чета извън пределите на България, която да е основа в подготвяното въстание в страната. Ботев е изпратен в Русия да доведе войводата Филип Тотьо. Бунтът обаче възниква преждевременно и неуспехът е единственият изход. Пораждат се разногласия между Ботев и членовете на БРЦК, които довеждат до неговото напускане.

Преломният момент в неговия живот е научаването за избухването на Априлското въстание през 1876 година Решен да помогне, организира чета сам. На 16 май същата година се качва на кораба „Радецки” от Гюргево, заедно с останалите мъже от четата, предрешени като градинари. Вдигайки бунт на кораба, успяват да слязат на Дунав. Отправят се към Балкана, но по пътя малцина ги последват. Смъртта е неизбежна. След няколко сражения с турските потери, решителната битка е в подножието на Врачанския балкан. Ботев е пронизан от куршум, останалите четници също загиват.

Идеолог и подстрекател на революцията, поет и публицист, Ботев оставя своя отпечатък в низа от национални герои в българската история. По-известни негови произведения са: „Майце си”, „Борба”, „На прощаване”, „Хаджи Димитър”, „В механата”, „Моята молитва”, „До моето първо либе” и други. Те са своеобразен образец на българската възрожденска литература, наред с творбите на Вазов и Каравелов. Днес музеи на Ботев има в няколко български града, а националният музей „Параход Радецки” се намира в Koзлодуй.

Хронология

6 януари 1848 година

Революционерът се ражда в Калофер.

Завършва училището в родния си град и заминава за Одеса. Известно време е учител в бесарабското село Задунаевка.

1868 година

Пише бележитото си стихотворение „На прощаване“. През същата година се запознава с Апостола на свободата Васил Левски.

10 юни 1871 година

Публикува първия брой на своя вестник Дума на българските емигранти.

Краят на 1875 година

Издава последната си песен „Обесването на Васил Левски“, разказваща гибелта на неговия приятел, съратник и брат по оръжие.

13 април 1876 година

Mай 1876 година

Вследствие новината за Априлското въстание, революционерът-поет започва дейност за организирането на чета, като става неин войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба „Радецки” и на 17 май заставят капитана да спре на българския бряг.

Списък на използваните източници може да намерите тук. Aко имате идеи или просто искате да изкажете мнения, използвайте формата за обратна връзка.

Источник

Христо ботев биография на болгарском языке

Отец, Ботё Петков (1815—1869) — учитель, деятель национального возрождения, учился в Херсонской семинарии в Одессе.

В 1869 участвовал в объединениях болгарской эмиграции в Бухаресте, познакомился и подружился с Василом Левским, вошёл в Болгарский центральный революционный комитет. Участвовал в создании в Болгарии сети комитета на местах. С 1871 года издавал газету «Слово болгарских эмигрантов» (Дума на българските емигранти) и сотрудничал с газетой Свобода, которую издавал Любен Каравелов. Написал известные стихи на казнь Левского (1873).

После казни Левского, поставившей под угрозу всё движение, БЦРК раскололся на фракцию Стефана Стамболова и Панайота Хитова, требовавшую немедленного восстания, и фракцию Любена Каравелова, главы БЦРК, склонявшуюся к необходимости дополнительной работы по подготовке. Ботев был с первыми. Напряжение международной обстановки на Балканах привело к тому, что сторонники восстания получили преобладающую роль в движении. В августе 1875 года Каравелов подал в отставку, и его преемником стал Ботев.

В следующем году началось Апрельское восстание (1876). Ботев, не имевший военного опыта, вместе с выпускником Николаевской военной академии лейтенантом русской армии Николой Войновским командовал отрядом из 276 человек, который высадился с прибывшего из Румынии по Дунаю парохода «Радецкий» близ Козлодуя, на северо-западе страны. Надежда на всеобщее восстание в данном регионе не оправдалась, османская регулярная армия и карательные части башибузуков легко пресекали попытки массового неповиновения. К моменту высадки Ботева восстание уже фактически было подавлено по всей стране. Первое время отряд Войновского и Ботева искусно отражал атаки башибузуков, но когда в конце мая 1876 года на борьбу с ними было подтянуто 5 рот османских солдат, положение ухудшилось; повстанцы расположились лагерем на горе Враца и разделились на две части. Считается, что 21 мая (2 июня н. ст.) Ботев был там ранен турецким снайпером в грудь и практически сразу же скончался. Однако по воспоминаниям участников и выводам специальной комисии болгарских историков, пуля попавшая в Ботева не могла прилететь со стороны турок, поскольку он находился в таком месте, откуда позиции неприятеля не обстреливались, поэтому есть версия о том, что его застрелили свои же товарищи, обозленные неудачей.

После гибели предводителя войско упало духом и стало рассеиваться, практически все участники отряда Войновского и Ботева также погибли.

Поэзия

В своём творчестве Ботев ориентировался на стихи русских революционных демократов (прежде всего Некрасова), его вдохновляла также Парижская коммуна. Некоторые стихотворения проникнуты элегическим настроением, некоторые — революционным пафосом. Одно из самых популярных его стихотворений — баллада «Хаджи Димитр». Стихи писал также его сподвижник Стефан Стамболов (будущий политик); в 1875 году они издали общий сборник «Песни и поэмы». Из стихотворного наследия Христо Ботева сохранилось немногим более двадцати стихотворений, большинство из них стало народными песнями и передавалось изустно и в многочисленных списках; первое полное собрание сохранившихся стихотворений было издано только в 1907 году.

Память

Источник

Христо Ботев

Христо Ботев (болг. Христо Ботев ; настоящее имя Христо Ботёв Петков, болг. Христо Ботьов Петков ; 6 января 1848 (25 декабря 1847 по старому стилю), Калофер — 2 июня 1876, близ горы Враца) — болгарский поэт, революционер и национальный герой. Один из «четырёх великих» (Четеримата големи) лидеров болгарского движения освобождения от Османского ига, к которым причисляют ещё Георгия Стойкова Раковского, Любена Каравелова и Васила Левского.

Содержание

Биография

Отец, Ботё Петков (болг.) русск. (1815—1869) — учитель, деятель национального возрождения, учился в Херсонской семинарии в Одессе. Мать — Иванка Ботева (болг.) русск. (1823—1911). Брат — Кирилл Ботев (болг.) русск. — болгарский офицер и государственный деятель.

Христо Ботев учился до 1863 г. в родном Калофере, осенью 1863 г. на стипендии Болгарского дружества в Одессе и с помощью русского вице-консула в Константинополе Найдена Герова [bg] поступил учеником во 2-ю Одесскую гимназию. В Одессе жило много ссыльных поляков. Там же он был захвачен революционно-демократическим движением в Царстве Польском того времени, начал писать стихи. В сентябре 1865 года исключён из гимназии, учился в Новороссийском университете в Одессе, а потом, в октябре — декабре 1866 года, был учителем в селе Задунаевка в Бессарабии. Ботев принадлежал к поколению болгарских эмигрантов, тесно связанных с русской интеллигенцией (символический образ — Инсаров в «Накануне» Тургенева). Поэт был знаком с этим тургеневским романом, с книгой Чернышевского «Что делать?» Зачитывался статьями Белинского, Добролюбова, Герцена, Писарева. Хорошо знал произведения Карла Маркса и считал себя марксистом. Хотя некоторые исследователи относят его взгляды к анархистским. Перевёл на болгарский драму Н. И. Костомарова «Кремуций Корд». Был знаком с С. Г. Нечаевым и, возможно, знал и распространял нечаевский «Катехизис революционера».

В 1867 году вернулся в родной Калофер и там во время торжеств в честь Кирилла и Мефодия (ныне национальный праздник Болгарии, одним из учредителей которого был отец Ботева) выступил с антитурецкой речью, после которой его принудили покинуть город. Эмигрировал в Румынию, время от времени ездил и в российскую часть Бессарабии.

В 1869 участвовал в объединениях болгарской эмиграции в Бухаресте, познакомился и подружился с Василом Левским, Михаилом Грековым и многими другими революционерами, в частности, с уроженцем Могилёвщины Николаем Судзиловским-Русселем, вошёл в Болгарский центральный революционный комитет (БРЦК). Участвовал в создании в Болгарии сети комитета на местах. С 1871 года издавал газету «Слово болгарских эмигрантов» (Дума на българските емигранти) и сотрудничал с газетой Свобода, которую издавал Любен Каравелов. Написал известные стихи на казнь Левского (1873).

После казни Левского, поставившей под угрозу всё движение, БРЦК раскололся на фракцию Стефана Стамболова и Панайота Хитова, требовавшую немедленного восстания, и фракцию Любена Каравелова, главы БРЦК, склонявшуюся к необходимости дополнительной работы по подготовке. Ботев был с первыми. Напряжение международной обстановки на Балканах привело к тому, что сторонники восстания получили преобладающую роль в движении. В августе 1875 года Каравелов подал в отставку, и его преемником стал Ботев.

В следующем году началось Апрельское восстание. Ботев, не имевший военного опыта, вместе с выпускником Николаевской военной академии поручиком русской армии Николой Войновским (болг.) русск. командовал отрядом из 276 человек, который высадился с прибывшего из Румынии по Дунаю парохода «Радецкий» близ Козлодуя, на северо-западе страны. Надежда на всеобщее восстание в данном регионе не оправдалась, османская регулярная армия и карательные части башибузуков легко пресекали попытки массового неповиновения. К моменту высадки Ботева восстание уже фактически было подавлено по всей стране. Первое время отряд Войновского и Ботева искусно отражал атаки башибузуков, но когда в конце мая 1876 года на борьбу с ними было подтянуто 5 рот османских солдат, положение ухудшилось; повстанцы расположились лагерем на горе Враца и разделились на две части. Считается, что 20 мая (1 июня н. ст.) Ботев был там ранен турецким снайпером в грудь и практически сразу же скончался.

После гибели предводителя войско упало духом и стало рассеиваться, большая часть участников отряда Войновского и Ботева также погибла.

Поэзия

Память

Болгария

Через два года после гибели Ботева страна получила независимость, и он скоро превратился в мифологическую фигуру национального возрождения наряду с Василом Левским.

Именем Христо Ботева были названы:

Международная премия имени Христо Ботева учреждена указом Государственного совета НРБ от 24 июня 1972 года. Присуждалась (каждые пять лет) известным поэтам за их поэтическое творчество и за деятельность во имя мира, демократии и социальной справедливости.

В Болгарии к имени Христо Ботева апеллировали разные политические силы: либералы, лидерами которых были соратники Ботева Стефан Стамболов и Захарий Стоянов, и социалисты. Во время второй мировой войны имя поэта стало в Болгарии символом антифашистской борьбы. Песню на его слова «Кто за свободу пал не умирает…» пели перед расстрелом поэт-коммунист Никола Вапцаров и его товарищи (Антон Иванов, Антон Попов, Атанас Романов, Петр Богданов, Георги Минчев и др.)

Украина

Молдавия

В Кишинёве в 1977 году на улице, названной в честь Ботева, была установлена стела с горельефом.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Как переводится?
Adblock
detector