Перевод maximum the hormone policeman benz

Текст песни Maximum The Hormone — Policeman Benz

Noruma sei dogeza furyou sanmai yaku ijou
Dafu ya gyousei dorama sasupensu
Zeikin nigiri iatsu MAX kougeki teki jinbutsu masu
Jakusha urotae obieru ruuru

Mibun iibun dokusen moura hizamazuku oku sen man nin
Parameetaa ha chikara ka doru man ken
Era sou ni fiidobakku
Keirei keirei kiero FUXX
Shinzou ni futan chikin na ore ra puresshaa

Kimi isso kenryoku to meimei
Kun isso kenryoku to meimei
Ware hinsou hissori to enmei
Ware hinsou hissori to enmei

POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.
POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.

Hebo suteppu yue no purosesu
Chuu bou na monku sutairu hesomagari izumu gonero!
Hebo suteppu yue no purosesu
Chuu bou na monku sutairu hesomagari izumu dasu! GO!

Isseini saa gero! nippon ni sakebo u! heisei ni kama se ROCK boudou.
Resupooru de kime ro! resuponsu ni kakero! ippen ni narase gouon

Ibari Men’s
Ibari mesu
Ibari idenshi
Fumetsu no suteetasu
Ebari bentsu
Ebari suutsu
Ebari seifu
Anaakii Go my way

Policeman houritsu man Policeman Benz
Soitsu ra nuki de katare nai
Policeman houritsu man Policeman Benz
Buttagitte sakarai tai

Policeman houritsu man Policeman Benz
Policeman houritsu man Policeman Benz men

Mibun iibun dokusen moura hizamazuku oku sen man nin
Parameetaa ha chikara ka doru man ken
Era sou ni fiidobakku
Keirei keirei kiero FUXX
Shinzou ni futan chikin na ore ra puresshaa

POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.
POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.

Ibari Men’s
Ibari mesu
Ibari idenshi
Fumetsu no suteetasu
Ebari bentsu
Ebari suutsu
Ebari seifu
Anaakii Go my way

Policeman houritsu man Policeman Benz
Soitsu ra nuki de katare nai
Policeman houritsu man Policeman Benz
Buttagitte sakarai tai

Policeman houritsu man Policeman Benz
Policeman houritsu man Policeman Benz

Policeman benz
Policeman benz
Policeman benz
Policeman benz

Перевод текста песни Maximum The Hormone — Policeman Benz

Noruma sei dogeza furyou sanmai yaku ijou
Dafu ya gyousei dorama sasupensu
Zeikin nigiri iatsu MAX kougeki teki jinbutsu masu
Jakusha urotae obieru ruuru

Mibun iibun dokusen moura hizamazuku oku sen man nin
Parameetaa ha chikara ka doru man ken
Era sou ni fiidobakku
Keirei keirei kiero FUXX
Shinzou ni futan chikin na ore ra puresshaa

Kimi isso kenryoku to meimei
Kun isso kenryoku to meimei
Ware hinsou hissori to enmei
Ware hinsou hissori to enmei

POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.
POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.

Hebo suteppu yue no purosesu
Chuu bou na monku sutairu hesomagari izumu gonero!
Hebo suteppu yue no purosesu
Chuu bou na monku sutairu hesomagari izumu dasu! GO!

Isseini saa gero! nippon ni sakebo u! heisei ni kama se ROCK boudou.
Resupooru de kime ro! resuponsu ni kakero! ippen ni narase gouon

Ibari Men’s
Ibari mesu
Ibari idenshi
Fumetsu no suteetasu
Ebari bentsu
Ebari suutsu
Ebari seifu
Anaakii Go my way

Policeman houritsu man Policeman Benz
Soitsu ra nuki de katare nai
Policeman houritsu man Policeman Benz
Buttagitte sakarai tai

Policeman houritsu man Policeman Benz
Policeman houritsu man Policeman Benz men

Mibun iibun dokusen moura hizamazuku oku sen man nin
Parameetaa ha chikara ka doru man ken
Era sou ni fiidobakku
Keirei keirei kiero FUXX
Shinzou ni futan chikin na ore ra puresshaa

POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.
POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.

Ibari Men’s
Ibari mesu
Ibari idenshi
Fumetsu no suteetasu
Ebari bentsu
Ebari suutsu
Ebari seifu
Anaakii Go my way

Policeman houritsu man Policeman Benz
Soitsu ra nuki de katare nai
Policeman houritsu man Policeman Benz
Buttagitte sakarai tai

Policeman houritsu man Policeman Benz
Policeman houritsu man Policeman Benz

Policeman benz
Policeman benz
Policeman benz
Policeman benz

Источник

Текст песни Maximum The Hormone — Policeman Benz

Noruma sei dogeza furyou sanmai yaku ijou
Dafu ya gyousei dorama sasupensu
Zeikin nigiri iatsu MAX kougeki teki jinbutsu masu
Jakusha urotae obieru ruuru

Mibun iibun dokusen moura hizamazuku oku sen man nin
Parameetaa ha chikara ka doru man ken
Era sou ni fiidobakku
Keirei keirei kiero FUXX
Shinzou ni futan chikin na ore ra puresshaa

Kimi isso kenryoku to meimei
Kun isso kenryoku to meimei
Ware hinsou hissori to enmei
Ware hinsou hissori to enmei

POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.
POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.

Hebo suteppu yue no purosesu
Chuu bou na monku sutairu hesomagari izumu gonero!
Hebo suteppu yue no purosesu
Chuu bou na monku sutairu hesomagari izumu dasu! GO!

Isseini saa gero! nippon ni sakebo u! heisei ni kama se ROCK boudou.
Resupooru de kime ro! resuponsu ni kakero! ippen ni narase gouon

Ibari Men’s
Ibari mesu
Ibari idenshi
Fumetsu no suteetasu
Ebari bentsu
Ebari suutsu
Ebari seifu
Anaakii Go my way

Policeman houritsu man Policeman Benz
Soitsu ra nuki de katare nai
Policeman houritsu man Policeman Benz
Buttagitte sakarai tai

Policeman houritsu man Policeman Benz
Policeman houritsu man Policeman Benz men

Mibun iibun dokusen moura hizamazuku oku sen man nin
Parameetaa ha chikara ka doru man ken
Era sou ni fiidobakku
Keirei keirei kiero FUXX
Shinzou ni futan chikin na ore ra puresshaa

POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.
POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.

Ibari Men’s
Ibari mesu
Ibari idenshi
Fumetsu no suteetasu
Ebari bentsu
Ebari suutsu
Ebari seifu
Anaakii Go my way

Policeman houritsu man Policeman Benz
Soitsu ra nuki de katare nai
Policeman houritsu man Policeman Benz
Buttagitte sakarai tai

Policeman houritsu man Policeman Benz
Policeman houritsu man Policeman Benz

Policeman benz
Policeman benz
Policeman benz
Policeman benz

Смотрите также:

Все тексты Maximum The Hormone >>>

Noruma sei dogeza furyou sanmai yaku ijou
Dafu ya gyousei dorama sasupensu
Zeikin nigiri iatsu MAX kougeki teki jinbutsu masu
Jakusha urotae obieru ruuru

Mibun iibun dokusen moura hizamazuku oku sen man nin
Parameetaa ha chikara ka doru man ken
Era sou ni fiidobakku
Keirei keirei kiero FUXX
Shinzou ni futan chikin na ore ra puresshaa

Kimi isso kenryoku to meimei
Kun isso kenryoku to meimei
Ware hinsou hissori to enmei
Ware hinsou hissori to enmei

POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.
POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.

Hebo suteppu yue no purosesu
Chuu bou na monku sutairu hesomagari izumu gonero!
Hebo suteppu yue no purosesu
Chuu bou na monku sutairu hesomagari izumu dasu! GO!

Isseini saa gero! nippon ni sakebo u! heisei ni kama se ROCK boudou.
Resupooru de kime ro! resuponsu ni kakero! ippen ni narase gouon

Ibari Men’s
Ibari mesu
Ibari idenshi
Fumetsu no suteetasu
Ebari bentsu
Ebari suutsu
Ebari seifu
Anaakii Go my way

Policeman houritsu man Policeman Benz
Soitsu ra nuki de katare nai
Policeman houritsu man Policeman Benz
Buttagitte sakarai tai

Policeman houritsu man Policeman Benz
Policeman houritsu man Policeman Benz men

Mibun iibun dokusen moura hizamazuku oku sen man nin
Parameetaa ha chikara ka doru man ken
Era sou ni fiidobakku
Keirei keirei kiero FUXX
Shinzou ni futan chikin na ore ra puresshaa

POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.
POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.

Ibari Men’s
Ibari mesu
Ibari idenshi
Fumetsu no suteetasu
Ebari bentsu
Ebari suutsu
Ebari seifu
Anaakii Go my way

Policeman houritsu man Policeman Benz
Soitsu ra nuki de katare nai
Policeman houritsu man Policeman Benz
Buttagitte sakarai tai

Policeman houritsu man Policeman Benz
Policeman houritsu man Policeman Benz

Policeman benz
Policeman benz
Policeman benz
Policeman benz

Источник

Текст песни Maximum The Hormone — Policeman Benz азия

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Maximum The Hormone — Policeman Benz азия, а еще перевод песни с видео или клипом.

Noruma sei dogeza furyou sanmai yaku ijou
Dafu ya gyousei dorama sasupensu
Zeikin nigiri iatsu MAX kougeki teki jinbutsu masu
Jakusha urotae obieru ruuru

Mibun iibun dokusen moura hizamazuku oku sen man nin
Parameetaa ha chikara ka doru man ken
Era sou ni fiidobakku
Keirei keirei kiero FUXX
Shinzou ni futan chikin na ore ra puresshaa

Kimi isso kenryoku to meimei
Kun isso kenryoku to meimei
Ware hinsou hissori to enmei
Ware hinsou hissori to enmei

POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.
POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.

Hebo suteppu yue no purosesu
Chuu bou na monku sutairu hesomagari izumu gonero!
Hebo suteppu yue no purosesu
Chuu bou na monku sutairu hesomagari izumu dasu! GO!

Isseini saa gero! nippon ni sakebo u! heisei ni kama se ROCK boudou.
Resupooru de kime ro! resuponsu ni kakero! ippen ni narase gouon

Ibari Men’s
Ibari mesu
Ibari idenshi
Fumetsu no suteetasu
Ebari bentsu
Ebari suutsu
Ebari seifu
Anaakii Go my way

Policeman houritsu man Policeman Benz
Soitsu ra nuki de katare nai
Policeman houritsu man Policeman Benz
Buttagitte sakarai tai

Policeman houritsu man Policeman Benz
Policeman houritsu man Policeman Benz men

Mibun iibun dokusen moura hizamazuku oku sen man nin
Parameetaa ha chikara ka doru man ken
Era sou ni fiidobakku
Keirei keirei kiero FUXX
Shinzou ni futan chikin na ore ra puresshaa

POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.
POWER nya PEOPLE ka na wa nee itsumo
Naraba warera utae.

Ibari Men’s
Ibari mesu
Ibari idenshi
Fumetsu no suteetasu
Ebari bentsu
Ebari suutsu
Ebari seifu
Anaakii Go my way

Policeman houritsu man Policeman Benz
Soitsu ra nuki de katare nai
Policeman houritsu man Policeman Benz
Buttagitte sakarai tai

Policeman houritsu man Policeman Benz
Policeman houritsu man Policeman Benz

Policeman benz
Policeman benz
Policeman benz
Policeman benz

Норума сэй догеза фурё санмай яку иджу
Дафу я гёусей дорама сасупенсу
Зейкин нигири яцу MAX kougeki teki jinbutsu masu
Якуша уроте обьеру рууру

Мибун иибун докусен моура хизамазуку оку сен сен нин
Parameetaa ha chikara ka doru man ken
Эра су ни фидобакку
Keirei Keirei Kiero FUXX
Синдзо ни футан чикин на руд ра чистышаа

Кими иссо кенрёку меймэй
Кун иссо кенрёку меймэй
Посуда хинсу хиссори энмей
Посуда хинсу хиссори энмей

ВЛАСТЬ НЯ ЛЮДИ ка на ва ни итсумо
Naraba Warera Utae!
ВЛАСТЬ НЯ ЛЮДИ ка на ва ни итсумо
Naraba Warera Utae!

Hebo suteppu yue no purosesu
Чуу бо на монку сутайру хесомагари изуму гонеро!
Hebo suteppu yue no purosesu
Чуу боу на монку сутайру хесомагари изуму дасу!

Иссейни Саа Геро! Ниппон и Сакебо! Хейсей ни Кам Се Рок Буду .
Resupooru de kime ro! Resuponsu ni kakero! Ippen ni narase gouon

Ибари мужской
Ибари месу
Ибари Иденши
Fumetsu no suteetasu
Эбари Бенцу
Эбари сууцу
Эбари Сейфу
Анаакий иди мой путь

Полицейский часицу человек Полицейский Бенц
Soitsu ra nuki de katare nai
Полицейский часицу человек Полицейский Бенц
Бутагитте сакарай тай

Полицейский часицу человек Полицейский Бенц
Полицейский часицу мужчина Полицейский Бенц мужчина

Мибун иибун докусен моура хизамазуку оку сен сен нин
Parameetaa ha chikara ka doru man ken
Эра су ни фидобакку
Keirei Keirei Kiero FUXX
Синдзо ни футан чикин на руд ра чистышаа

ВЛАСТЬ НЯ ЛЮДИ ка на ва ни итсумо
Naraba Warera Utae!
ВЛАСТЬ НЯ ЛЮДИ ка на ва ни итсумо
Naraba Warera Utae!

Ибари мужской
Ибари месу
Ибари Иденши
Fumetsu no suteetasu
Эбари Бенцу
Эбари сууцу
Эбари Сейфу
Анаакий иди мой путь

Полицейский часицу человек Полицейский Бенц
Soitsu ra nuki de katare nai
Полицейский часицу человек Полицейский Бенц
Бутагитте сакарай тай

Полицейский часицу человек Полицейский Бенц
Полицейский часицу человек Полицейский Бенц

Полицейский бенз
Полицейский бенз
Полицейский бенз
Полицейский бенз

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Как переводится?
Adblock
detector