Перевод опенинга пожиратель душ

Перевод опенинга пожиратель душ

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Roku ni me mo awasazu
unmei ni made karandeku
Yukisaki moro kabutteru
kuenai yoru wo hashire

Fukaoi shisugita mabushisa ga
warui yume ni tsuzuite mo

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Deatta wake wa dou datte ii
mikitsukerarete
Fureta shunkan no kizu no fun dake
tashika ni nareru

Uso mo gisou mo aru
yoreta sekai wo teri tsukete
Moroto mo bukkowaresona
muchuu no hate ga mitai

‘Hitori ni shinai’ to tsukamu te wa
Yasashisa kara too sugite

Subete wo yakusoku dekiru
asu wa nai kara
Kinou yori chotto mashi na kizuna wo
shinjite miyou ka

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Deatta wake wa dou datte ii
mikitsukerarete
Fureta shunkan no kizu no fun dake
tashika ni nareru

Свет, который души излучают,
Настигнет сердце твое
И эхо громче слов, что его порождают.
Ты можешь слышать его?

В миг, когда мы встретились с тобой,
Наши судьбы переплелись.
Связаны мы оба целью одной,
Со мною вместе в ночь унесись.
Твой дивный свет, что ярче звезд, меня так манит.
Пусть кошмарные сны мне он озарит.

Свет, который души излучают,
Настигнет сердце твое
И эхо громче слов, что его порождают.
Ты можешь слышать его?

Я не ищу причины встречи,
А просто верю в судьбу.
Но лишь когда, касаясь, раним мы друг друга,
Я чувствую, что живу.

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Roku ni me mo awasazu
unmei ni made karandeku
Yukisaki moro kabutteru
kuenai yoru wo hashire

Fukaoi shisugita mabushisa ga
warui yume ni tsuzuite mo

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Deatta wake wa dou datte ii
mikitsukerarete
Fureta shunkan no kizu no fun dake
tashika ni nareru

Uso mo gisou mo aru
yoreta sekai wo teri tsukete
Moroto mo bukkowaresona
muchuu no hate ga mitai

‘Hitori ni shinai’ to tsukamu te wa
Yasashisa kara too sugite

Subete wo yakusoku dekiru
asu wa nai kara
Kinou yori chotto mashi na kizuna wo
shinjite miyou ka

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Deatta wake wa dou datte ii
mikitsukerarete
Fureta shunkan no kizu no fun dake
tashika ni nareru

The light that the soul emit,
Reach your heart
And echo louder than words, that generate it.
Can you hear it?

In a moment, when we met with you,
Our destinies intertwined.
Connected we are both of one purpose,
With me in the night унесись.
Your marvelous light, the brighter the stars, I was so beckons.
Let nightmares me he will Shine.

The light that the soul emit,
Reach your heart
And echo louder than words, that generate it.
Can you hear it?

I’m not looking for reasons of meeting,
And just believe in destiny.
But only when, touching, vulnerable we are each other,
I feel that I live.

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Roku ni me mo awasazu
unmei ni made karandeku
Yukisaki moro kabutteru
kuenai yoru wo hashire

Fukaoi shisugita mabushisa ga
warui yume ni tsuzuite mo

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Deatta wake wa dou datte ii
mikitsukerarete
Fureta shunkan no kizu no fun dake
tashika ni nareru

Uso mo gisou mo aru
yoreta sekai wo teri tsukete
Moroto mo bukkowaresona
muchuu no hate ga mitai

‘Hitori ni shinai’ to tsukamu te wa
Yasashisa kara too sugite

Subete wo yakusoku dekiru
asu wa nai kara
Kinou yori chotto mashi na kizuna wo
shinjite miyou ka

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Deatta wake wa dou datte ii
mikitsukerarete
Fureta shunkan no kizu no fun dake
tashika ni nareru

Свет, который души излучают,
Настигнет сердце твое
И эхо громче слов, что его порождают.
Ты можешь слышать его?

В миг, когда мы встретились с тобой,
Наши судьбы переплелись.
Связаны мы оба целью одной,
Со мною вместе в ночь унесись.
Твой дивный свет, что ярче звезд, меня так манит.
Пусть кошмарные сны мне он озарит.

Свет, который души излучают,
Настигнет сердце твое
И эхо громче слов, что его порождают.
Ты можешь слышать его?

Я не ищу причины встречи,
А просто верю в судьбу.
Но лишь когда, касаясь, раним мы друг друга,
Я чувствую, что живу.
_
(рус)

В миг, когда мы встретились с тобой,
Наши судьбы переплелись.
Связаны мы оба целью одной,
Со мною вместе в ночь унесись.

Твой дивный свет, что ярче звезд, меня так манит.
Пусть кошмарные сны мне он озарит.

Я не ищу причины встречи,
А просто верю в судьбу.
Но лишь когда, касаясь, раним мы друг друга,
Я чувствую, что живу.

Вышвырни прочь страшный мир,
Где ложь вечно надо всем царит.
Счастия хрупкий предел
Будет сейчас же разбит.

Нежной рукой, схватив, не бросай меня –
Я зависим от тебя.

Нет на свете завтрашнего дня,
способного мир изменить.
Не лучше ли верить в сегодня,
Не лучше ли просто жить?

Я не ищу причины встречи,
А просто верю в судьбу.
Но лишь когда, касаясь, раним мы друг друга,
Я чувствую, что живу.

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Roku ni me mo awasazu
unmei ni made karandeku
Yukisaki moro kabutteru
kuenai yoru wo hashire

Fukaoi shisugita mabushisa ga
warui yume ni tsuzuite mo

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Deatta wake wa dou datte ii
mikitsukerarete
Fureta shunkan no kizu no fun dake
tashika ni nareru

Uso mo gisou mo aru
yoreta sekai wo teri tsukete
Moroto mo bukkowaresona
muchuu no hate ga mitai

‘Hitori ni shinai’ to tsukamu te wa
Yasashisa kara too sugite

Subete wo yakusoku dekiru
asu wa nai kara
Kinou yori chotto mashi na kizuna wo
shinjite miyou ka

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Deatta wake wa dou datte ii
mikitsukerarete
Fureta shunkan no kizu no fun dake
tashika ni nareru

The light that the soul emit,
Reach your heart
And echo louder than words, that generate it.
Can you hear it?

In a moment, when we met with you,
Our destinies intertwined.
Connected we are both of one purpose,
With me in the night унесись.
Your marvelous light, the brighter the stars, I was so beckons.
Let nightmares me he will Shine.

The light that the soul emit,
Reach your heart
And echo louder than words, that generate it.
Can you hear it?

I’m not looking for reasons of meeting,
And just believe in destiny.
But only when, touching, vulnerable we are each other,
I feel that I live.
_
(Rus)

In a moment, when we met with you,
Our destinies intertwined.
Connected we are both of one purpose,
With me in the night унесись.

Your marvelous light, the brighter the stars, I was so beckons.
Let nightmares me he will Shine.

I’m not looking for reasons of meeting,
And just believe in destiny.
But only when, touching, vulnerable we are each other,
I feel that I live.

Throw away the terrible world,
Where the lie forever reigns over all.
Happiness fragile limit
Is now broken.

There’s no tomorrow,
capable to change the world.
Is it not better to believe in today,
Is it not better to just live?

I’m not looking for reasons of meeting,
And just believe in destiny.
But only when, touching, vulnerable we are each other,
I feel that I live.

Источник

Перевод опенинга пожиратель душ

Tsunaida tamashii no hi ga

Mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga

Roku ni memo awasazu

Unmei ni made karandeku
Yukisaki moratta fukueru

Fuenai yoru wo hashire

Mabushisa ga
Warui yume ni

Tsunaida tamashii no hi ga

Mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga

Deatta wake wa douda higi

Hiki tsukera rede
Fureta shunkan no kizu no bun dake

Kishin ka ni nareru

Uso mo gisou mo aru

Yoreta sekai wo keritsukete
Morotomo buko wa sora

Muchuu no hate ga mitai

Hitori ni shinai kotsu

Komu te wa
Yasashisa dakara

Subete wo yakusoku dekiru

Asu wa nai kara
Kinou yori chotto mashi na kizuna wo

Tsunaida tamashii no hi ga

Mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
Ima kikoeru ka?
Deatta wake wa douda higi

Hiki tsukera rede
Fureta shunkan no kizu no bun dake

Kishin ka ni nareru

Свет, который души излучают,
настигнет сердце твое.
И эхо громче слов, что его пораждают,
ты можешь слышать его?
В миг, когда мы встретились с тобой,
наши судьбы переплились.
Связанны мы оба цеплью одной,
со мною вместе ночь унесись.
Твой дивный свет, что ярче звезд, меня так манит,
пусть кошмарные сны мне он озарит.
Свет, который души излучают,
настигнет сердце твое.
И эхо громче слов, что его пораждают,
ты можешь слышать его?
Я не ищу причины встречи,
а просто верю в судьбу.
Но лишь когда, касаясь, раним мы друг друга,
я чувствую, что живу

Tsunaida tamashii no hi ga

Mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga

Roku ni memo awasazu

Unmei ni made karandeku
Yukisaki moratta fukueru

Fuenai yoru wo hashire

Mabushisa ga
Warui yume ni

Tsunaida tamashii no hi ga

Mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga

Deatta wake wa douda higi

Hiki tsukera rede
Fureta shunkan no kizu no bun dake

Kishin ka ni nareru

Uso mo gisou mo aru

Yoreta sekai wo keritsukete
Morotomo buko wa sora

Muchuu no hate ga mitai

Hitori ni shinai kotsu

Komu te wa
Yasashisa dakara

Subete wo yakusoku dekiru

Asu wa nai kara
Kinou yori chotto mashi na kizuna wo

Tsunaida tamashii no hi ga

Mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
Ima kikoeru ka?
Deatta wake wa douda higi

Hiki tsukera rede
Fureta shunkan no kizu no bun dake

Kishin ka ni nareru

The light that the soul emit,
reach your heart.
And echo louder than words, that his пораждают,
can you hear it?
In a moment, when we met with you,
our fate переплились.
Connected we both цеплью one,
with me the night together унесись.
Your marvelous light, the brighter the stars, I was so tempting,
let nightmares me he will Shine.
The light that the soul emit,
reach your heart.
And echo louder than words, that his пораждают,
can you hear it?
I’m not looking for reasons of meeting,
and just believe in destiny.
But only when, touching, vulnerable we are each other,
I feel that I live

tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasunara
kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka

roku ni me mo awasazu
unmei ni made karandeku
yukisaki moro kabutteru
kuenai yoru wo hashire

fukaoi shisugita mabushisa ga
warui yume ni tsuzuite mo

tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasunara
kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka

deatta wake wa dou datte ii
hikitsukerarete
fureta shunkan no kizu no bun dake
tashika ni nareru

Свет, который души излучают
Настигнет сердце твое.
И эхо громче слов, что его порождает
Ты можешь слышать его?

В миг, когда мы встретились с тобой,
наши судьбы переплелись.
Связаны мы оба целью одной,
Со мною вместе в ночь унеслись.

Твой дивный свет,
Что ярче звезд меня так манит,
Пусть кошмарные сны
Мне он озарит.

Свет, который души излучают
Настигнет сердце твое.
И эхо громче слов, что его порождает
Ты можешь слышать его?
Я не ищу причины встречи,
А просто верю в судьбу,
Но лишь когда, касаясь, раним мы друг друга,
Я чувствую, что живу.

tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasunara
kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka

roku ni me mo awasazu
unmei ni made karandeku
yukisaki moro kabutteru
kuenai yoru wo hashire

fukaoi shisugita mabushisa ga
warui yume ni tsuzuite mo

tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasunara
kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka

deatta wake wa dou datte ii
hikitsukerarete
fureta shunkan no kizu no bun dake
tashika ni nareru

The light that the soul emit
Reach your heart.
And echo louder than words, that it generates
Can you hear it?

In a moment, when we met with you,
our destinies intertwined.
Connected we are both of one purpose,
With me on the night away.

Your marvelous light,
The brighter stars of me so beckons,
Let the bad dreams
To me he will Shine.

The light that the soul emit
Reach your heart.
And echo louder than words, that it generates
Can you hear it?
I’m not looking for reasons of meeting,
And just believe in destiny,
But only when, touching, vulnerable we are each other,
I feel that I live.

Источник

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Roku ni me mo awasazu
unmei ni made karandeku
Yukisaki moro kabutteru
kuenai yoru wo hashire

Fukaoi shisugita mabushisa ga
warui yume ni tsuzuite mo

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Deatta wake wa dou datte ii
mikitsukerarete
Fureta shunkan no kizu no fun dake
tashika ni nareru

Uso mo gisou mo aru
yoreta sekai wo teri tsukete
Moroto mo bukkowaresona
muchuu no hate ga mitai

‘Hitori ni shinai’ to tsukamu te wa
Yasashisa kara too sugite

Subete wo yakusoku dekiru
asu wa nai kara
Kinou yori chotto mashi na kizuna wo
shinjite miyou ka

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Deatta wake wa dou datte ii
mikitsukerarete
Fureta shunkan no kizu no fun dake
tashika ni nareru

В миг, когда мы встретились с тобой,
Наши судьбы переплелись.
Связаны мы оба целью одной,
Со мною вместе в ночь унесись.

Твой дивный свет, что ярче звезд, меня так манит.
Пусть кошмарные сны мне он озарит.

Я не ищу причины встречи,
А просто верю в судьбу.
Но лишь когда, касаясь, раним мы друг друга,
Я чувствую, что живу.

Вышвырни прочь страшный мир,
Где ложь вечно надо всем царит.
Счастия хрупкий предел
Будет сейчас же разбит.

Нежной рукой, схватив, не бросай меня –
Я зависим от тебя.

Нет на свете завтрашнего дня,
способного мир изменить.
Не лучше ли верить в сегодня,
Не лучше ли просто жить?

Я не ищу причины встречи,
А просто верю в судьбу.
Но лишь когда, касаясь, раним мы друг друга,
Я чувствую, что живу.

Смотрите также:

Все тексты Пожиратель Душ >>>

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Roku ni me mo awasazu
unmei ni made karandeku
Yukisaki moro kabutteru
kuenai yoru wo hashire

Fukaoi shisugita mabushisa ga
warui yume ni tsuzuite mo

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Deatta wake wa dou datte ii
mikitsukerarete
Fureta shunkan no kizu no fun dake
tashika ni nareru

Uso mo gisou mo aru
yoreta sekai wo teri tsukete
Moroto mo bukkowaresona
muchuu no hate ga mitai

‘Hitori ni shinai’ to tsukamu te wa
Yasashisa kara too sugite

Subete wo yakusoku dekiru
asu wa nai kara
Kinou yori chotto mashi na kizuna wo
shinjite miyou ka

Tsunaida tamashii no hi ga
mune wo sasu nara
Kotoba yori motto tsuyoi hibiki ga
ima kikoeru ka?

Deatta wake wa dou datte ii
mikitsukerarete
Fureta shunkan no kizu no fun dake
tashika ni nareru

At the moment, when we met with you,
Our destinies are intertwined.
We both connected one purpose,
Together with me on the night blew.

Your wonderful light, brighter than the stars, so beckons me.
Let me nightmares he will shine.

I’m not looking for the causes of the meeting,
And just I believe in fate.
But only when touching, vulnerable we are to each other,
I feel that I am living.

Throw away the scary world,
Where lies reigns forever over all.
Fortunately fragile limit
It will be immediately broken.

None in the world of tomorrow,
able to change the world.
Is not it better to believe today,
Is not it better just to live?

I’m not looking for the causes of the meeting,
And just I believe in fate.
But only when touching, vulnerable we are to each other,
I feel that I am living.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Как переводится?
Adblock
detector