Перевод песни ari im sokhak

Արի՛,իմ սոխակ, թո՛ղ պարտեզ մերին, \ прилети, мой соловей, покинь свой сад
Ari՛, im sokhak, t’vo՛gh partez merin,

Տաղերով քուն բեր տըղիս աչերին.\ принеси сон через дворы моему сыну
Tagherov k’un ber tyghis ach’yerin.

Բայց նա լալիս է.— դու սոխակ, մի՛գալ,\ но он плачет – ты, соловей, не прилетай
Bayts’ na lalis e.— du sokhak, mi՛ gal

Իմ որդին չուզե տիրացու դառնալ։ \ мой сыночек не хочет быть священником
m vordin ch’uze tirats’u darnal

Եկ, աբեղաձագ, թո՛ղ արտ ու արոտ, \ прилети, жаворонок, оставь еду
Yek, abeghadzag, t’vo՛gh art u arot,

Օրորե տղիս, քընի է կարոտ.\ убаюкай моего сына, он хочет спать
Orore tghis, k’yni e karot.

Բայց նա լալիս է.— տատրակիկ, մի գալ,\ но он плачет, жаворонок, не прилетай
Bayts’ na lalis e.— abeghadzag, mi gal,

Իմ որդին չուզե աբեղա դառնալ։\ мой сынок не хочет быть дьяконом
Im vordin ch’uze abegha darrna

Թո՛ղ դու տատրակիկ, քո ձագն ու բունը \ оставь ты, перепел, своего птенца и гнездо
T’vo՛gh du tatrakik, k’vo dzagn u buny

Վուվուով տղիս բեր անուշ քունը.\ принеси сладкий сон моему мальчику
Vuvuov tghis ber anush k’uny

Իմ որդին չուզե սգավոր դառնալ։ \ не хочет мой сынок быть скорбящим
Im vordin ch’uze sgavor darrnal

Կաչաղակ՝ճարպիկ, գող, արծաթասեր, \ сорока ловкая, любящая все воровать
Kach’aghak՝ charpik, gogh, artsat’aser,

Շահի զրուցով որդուս քունը բեր. \ разговорами сыну моему сон принеси
Shahi zruts’ov vordus k’uny ber

Բայց նա լալիս է, կաչաղակ, մի գալ, \ но он плачет, сорока, не прилетай
Bayts’ na lalis e, kach’aghak, mi gal,

Իմ որդին չուզե սովդագար դառնալ։\ мой сынок не хочет быть торговцем(?)
Im vordin ch’uze sovdagar darrnal

Թո՛ղ որսըդ, արի՛, քաջասիրտ բազե,\ оставь охотника своего, прилети, храбрый ястреб
T’vo՛gh vorsyd, ari՛, k’ajasirt baze

Քու երգը գուցե իմ որդին կուզե. \ твою песню, может, мой сын пожелает
K’u yergy guts’ye im
vordin kuze.

Բազեն որ եկավ՛ որդիս լոեցավ,\ ястреб, что прилетел к сыну моему
Bazen vor yekav՛ vordis loets’av

Ռազմի երգերի ձայնով քնեցավ։ \ звуками военной песни убаюкал
Rrazmi yergeri dzaynov k’nets’a Приди, мой соловей, пусть сад наш, \ прилети, мой соловей, покинь свой сад
Ари, им sokhak, t’vo Г.Х. ПАРТЕЗ мерин,

Доведите стихи спать teghis глаза. \ Принеси сон через дворы моему сыну
Tagherov Кунь бер tyghis ach’yerin.

Мой сын chuze стал певчим. \ Мой сыночек не хочет быть священником
м vordin ch’uze tirats’u darnal

Пусть Мэвис, пусть искусство и пастбища, \ прилети, жаворонок, оставь еду
Yek, abeghadzag, t’vo Г.Х. искусства у AROT,

Orore моего сына, Кени в этом нуждается. \ Убаюкай моего сына, он хочет спать
Orore tghis, k’yni е Karot.

Но она плачет, что мы tatrakik не пришли, \ но он плачет, жаворонок, не прилетай
Бейтов ‘на lalis e.- abeghadzag, ми гал,

Мой сын chuze стать монахом. \ Мой сынок не хочет быть дьяконом
Im vordin ch’uze abegha darrna

Vuvuov принести мой сын сон. \ Принеси сладкий сон моему мальчику
Vuvuov tghis бер Ануш k’uny

Мой сын стал chuze траур. \ Не хочет мой сынок быть скорбящим
Im vordin ch’uze sgavor darrnal

Сороки, находчивый, вор, любил деньги, \ сорока ловкая, любящая все воровать
Kach’aghak, charpik, Гог, artsat’aser,

Шах говорил принести мой сын сон. \ Разговорами сыну моему сон принеси
Шахи zruts’ov vordus k’uny бер

Но ее плач, сороки, черепаха, \ но он плачет, сорока, не прилетай
Бейтов ‘на lalis е, kach’aghak, ми гал,

Мой сын chuze sovdagar стал. \ Мой сынок не хочет быть торговцем (?)
Im vordin ch’uze sovdagar darrnal

Пусть vorsed, храбрым, мужественным ястреб, \ оставь охотника своего, прилети, храбрый ястреб
T’vo Г.Х. vorsyd, ари, k’ajasirt Baze

Loetsav сокола, который был моим сыном, \ ястреб, что прилетел к сыну моему
Базен VOR yekav vordis loets’av

Битва песен голосовой knetsav. \ Звуками военной песни убаюкал
Rrazmi yergeri dzaynov k’nets’a

Источник

Արի՛,իմ սոխակ, թո՛ղ պարտեզ մերին, \ прилети, мой соловей, покинь свой сад
Ari՛, im sokhak, t’vo՛gh partez merin,

Տաղերով քուն բեր տըղիս աչերին.\ принеси сон через дворы моему сыну
Tagherov k’un ber tyghis ach’yerin.

Բայց նա լալիս է.— դու սոխակ, մի՛գալ,\ но он плачет – ты, соловей, не прилетай
Bayts’ na lalis e.— du sokhak, mi՛ gal

Իմ որդին չուզե տիրացու դառնալ։ \ мой сыночек не хочет быть священником
m vordin ch’uze tirats’u darnal

Եկ, աբեղաձագ, թո՛ղ արտ ու արոտ, \ прилети, жаворонок, оставь еду
Yek, abeghadzag, t’vo՛gh art u arot,

Օրորե տղիս, քընի է կարոտ.\ убаюкай моего сына, он хочет спать
Orore tghis, k’yni e karot.

Բայց նա լալիս է.— տատրակիկ, մի գալ,\ но он плачет, жаворонок, не прилетай
Bayts’ na lalis e.— abeghadzag, mi gal,

Իմ որդին չուզե աբեղա դառնալ։\ мой сынок не хочет быть дьяконом
Im vordin ch’uze abegha darrna

Թո՛ղ դու տատրակիկ, քո ձագն ու բունը \ оставь ты, перепел, своего птенца и гнездо
T’vo՛gh du tatrakik, k’vo dzagn u buny

Վուվուով տղիս բեր անուշ քունը.\ принеси сладкий сон моему мальчику
Vuvuov tghis ber anush k’uny

Իմ որդին չուզե սգավոր դառնալ։ \ не хочет мой сынок быть скорбящим
Im vordin ch’uze sgavor darrnal

Կաչաղակ՝ճարպիկ, գող, արծաթասեր, \ сорока ловкая, любящая все воровать
Kach’aghak՝ charpik, gogh, artsat’aser,

Շահի զրուցով որդուս քունը բեր. \ разговорами сыну моему сон принеси
Shahi zruts’ov vordus k’uny ber

Բայց նա լալիս է, կաչաղակ, մի գալ, \ но он плачет, сорока, не прилетай
Bayts’ na lalis e, kach’aghak, mi gal,

Իմ որդին չուզե սովդագար դառնալ։\ мой сынок не хочет быть торговцем(?)
Im vordin ch’uze sovdagar darrnal

Թո՛ղ որսըդ, արի՛, քաջասիրտ բազե,\ оставь охотника своего, прилети, храбрый ястреб
T’vo՛gh vorsyd, ari՛, k’ajasirt baze

Քու երգը գուցե իմ որդին կուզե. \ твою песню, может, мой сын пожелает
K’u yergy guts’ye im
vordin kuze.

Բազեն որ եկավ՛ որդիս լոեցավ,\ ястреб, что прилетел к сыну моему
Bazen vor yekav՛ vordis loets’av

Ռազմի երգերի ձայնով քնեցավ։ \ звуками военной песни убаюкал
Rrazmi yergeri dzaynov k’nets’a

Ну, мой соловей, пусть сад наш, \ прилети, мой соловей, покинь свой сад
Ари, им sokhak, t’vo Г.Х. ПАРТЕЗ мерин,

Доведите стихи спать teghis глаз. \ Принеси сон через дворы мой сын
Tagherov Кунь бер tyghis ach’yerin.

Мой сын chuze стал певчим. \ Мой сыночек не хочет быть священником
м vordin ch’uze tirats’u darnal

Приходи, Мэвис, пусть поля и пастбища, \ прилети, жаворонок, оставь еду
Yek, abeghadzag, t’vo Г.Х. искусства у Arot,

Orore моего сына, Кени тоски. \ Убаюкай моего сына, он хочет спать
Orore tghis, k’yni е Karot.

Но она плачет, что мы tatrakik не пришли, \ но он плачет, жаворонок, не прилетай
Бейтов на lalis e.- abeghadzag, ми гал,

Мой сын chuze стать монахом. \ Мой сынок не хочет быть дьяконом
Im vordin ch’uze abegha darrna

Vuvuov принести мой сын сон. \ Принеси сладкий сон моему мальчику
Vuvuov tghis бер Ануш k’uny

Chuze стал сын мой траур. \ Не хочет мой сынок быть скорбящим
Im vordin ch’uze sgavor darrnal

Сороки, находчивый вор, любил деньги, \ сорока ловкая, любящая все воровать
Kach’aghak, charpik, Гоги, artsat’aser,

Шах разговаривал с моим сыном и принести сон. \ Разговоры сын мой сон принеси
Шахи zruts’ov vordus k’uny бер

Но она плачет, пирог, не приходят, \ но он плачет, сорока, не прилетай
Бейтов на lalis е kach’aghak, ми гал,

Мой сын chuze sovdagar стал. \ Мой сынок не хочет быть торговцем (?)
Im vordin ch’uze sovdagar darrnal

Пусть vorsed, храбрый, смелый сокол, \ оставь охотник свой, прилетите, храбрый ястреб
T’vo Г.Х. vorsyd, ари, k’ajasirt Баз

База сын loetsav, \ ястреб, что прилетел к сыну моего
Базен VOR yekav vordis loets’av

Битва Песни голосового knetsav. \ Звуки военной песня убаюкал
Rrazmi yergeri dzaynov k’nets’a

Источник

Переводы текстов на русский и английский языки

Количество результатов: 48313

I love you

Versions: #1
I went to war with my memories
I told myself so many lies
But how can you ignore your heart?
Silence makes no mistakes when it speaks

I shouted, I exploded, I broke into two pieces
It was as if my soul had left my body
I miss you and it’s unbearable, it’s inconsolable
My desires are searching for reasons
Reasons to see you again
To ask you to stay here for a little while longer
To remember you once again
To remember how I still love you like a madman
I love you. I love you

I caught friendship with every fear
I came to my end, ready to confront it
But the melancholy in my head keeps going, no matter how much time goes by

I shouted, I exploded, I broke into two pieces
It was as if my soul had left my body
I miss you and it’s unbearable, it’s inconsolable
My desires are searching for reasons
Reasons to see you again
To ask you to stay here for a little while longer
To remember you once again
To remember how I still love you like a madman
I love you. I love you

Spring

Snowflakes fall on old roofs,
You won’t see me, you won’t hear me,
I’ll hide behind the snow and leave no trace.

We are so different and the spring is beautiful,
And I rush around the city without cause, I think.
Yeah, I hurt you, we’ll make a video
Of the spring, which we have been given.

Give me a spring, I won’t sleep anymore,
Give me a spring, I won’t sleep anymore,
Give me a spring, I won’t sleep anymore,
Give me, give a spring.

Monotone nights scratch the skin.
Yeah, I know, in many ways we are unlike.
Well, then why the hell are we together
You say?

We are so different and the spring is beautiful,
And I rush around the city without cause, I think.
Yeah, I hurt you, we’ll make a video
Of the spring, which we have been given.

Give me a spring, I won’t sleep anymore,
Give me a spring, I won’t sleep anymore,
Give me a spring, I won’t sleep anymore,
Give me, give a spring.

The past is for the past, tomorrow is another day.
I’ll forgive myself days, that were lived out,
Warm my heart by an unexpected joy,
And amidst my abandoned spring, please, stay alive, I’m asking you!

Give me a spring, I won’t sleep anymore,
Give me a spring, I won’t sleep anymore,
Give me a spring, I won’t sleep anymore,
Give me, give a spring.

Bitter tears

I hoped to see it
My feelings little by little
Are leaning to you
I hoped to see it

You don’t care that a woman
Is something that gives love
But I can push hard
Is the devotion of loving someone

At first it was a game
But halfway
I seriously felt love
In your hands
I can’t move

I hoped to see it
For me it’s not a lie
That you put your focus
Only in me

You’re able to recognize
The love words that a woman says
But you make me stand on a cliff risking my life
You plan to release my hand

At first it was an ordinary romance
But halfway
I seriously felt love
In your hands
I can’t move

I hoped to see it
My feelings little by little
Are leaning to you
I hoped to see it

I hoped to see it
My feelings little by little
Are leaning to you
I hoped to see it

Care paisane, 18. And it’s not your fault.

And it’s not your fault. blood is what it is.
You can change everything, but race is race.
Country people since the beginning of times:
Take the land away from him and you’ll have a puppet!

Gangster, mayors, lawyers,
that’s what we are: we love the land!
Migrant.. but not renegade.
Our blood in in Maddaloni, Acerra.

That’s why we come back: because the land calls!
Because that’s where our roots are.
We aren’t traitors. we can’t

sell or trade away this mother.
But don’t say Italy, that is scum,
We can’t soil us.

A message to my lover

Do you write the poem with me?
Or you are a part of my mouth?
Or are you my voice?

LOVE FOREVER

Both you and I are in the same place
You and I

WE IN LOVE FOREVER
WE IN LOVE FOREVER really
WE IN LOVE FOREVER
WE IN LOVE FOREVER really
WE IN LOVE FOREVER
WE IN LOVE FOREVER really
WE IN LOVE FOREVER
WE IN LOVE FOREVER really

I fall in love on a black night
I think of you, forever, we’re still here.
No matter what you say, I just keep it love
No matter what you say, I just keep it love

Maybe inside me, we’ll face each other in pitch black
The color of my heart without you will be black
I hope we’ll be together, whether we meet again or not
May I love you, let’s dance like forever young forever
Wherever we are, even if we’re headed to different places
May it last forever without facing you
Whether you don’t like me or not, whether you love me or not
I hope we’ll be somewhere forever

WE IN LOVE FOREVER
WE IN LOVE FOREVER really
WE IN LOVE FOREVER
WE IN LOVE FOREVER really
WE IN LOVE FOREVER
WE IN LOVE FOREVER really
WE IN LOVE FOREVER
WE IN LOVE FOREVER really

Both you and I are in the same place
You and I
Both you and I are in the same place
You and I

I Don’t Want To!

I don’t want to get up yet
This early in the morning!
I don’t want a red sweater
Please, mom, put it away!
I don’t want to have breakfast
My tummy hurts a little
I don’t want to brush my hair
Stop pulling my hair!

I don’t want to put on shoes
I can’t see its pair!
I don’t want to carry
The backpack on my back!
I don’t want a gym bag
I can’t carry that much!
I don’t want, I don’t want
I don’t want anything!

I don’t want to drink tea
My mug is broken!
I don’t want to brush my teeth
We’re out of toothpaste!
I don’t want a hat with a pompom
My head isn’t cold!
I don’t want thick gloves
It’s too tight on my hands!

I don’t want to blow my nose
My nose isn’t runny!
I don’t want to get going
Let me stay home instead!
I don’t want lunch
I won’t take the croissant!
I don’t want, I don’t want
I don’t want anything!

No, no! I don’t want! (I don’t want a red sweater!)
No, no! I don’t want! (I don’t want to brush my hair!)
No, no! I don’t want! (I don’t want to carry the backpack!)
No, no! I don’t want! (I don’t want to get up!)
No, no! I don’t want! (I don’t want to put on shoes!)

Witch

I’m a hideous witch, my nose is made of iron!
My nails are black, you better watch out!
Iron-nose midwife in a black dress
I ride to the witch ball on a broomstick!
Iron-nose midwife in a black dress
I ride to the witch ball on a broomstick!

I’m a hideous witch, my legs are drumsticks
My handkerchief is a bat, my scarf is a viper
Iron-nose midwife in a black dress
I ride to the witch ball on a broomstick!
Iron-nose midwife in a black dress
I ride to the witch ball on a broomstick!

I’m a hideous witch, my nose is made of iron!
My nails are black, you better watch out!
Iron-nose midwife in a black dress
I ride to the witch ball on a broomstick!
Iron-nose midwife in a black dress
I ride to the witch ball on a broomstick!

I’m a hideous witch, my legs are drumsticks
My handkerchief is a bat, my scarf is a viper

Iron-nose midwife in a black dress
I ride to the witch ball on a broomstick!
Iron-nose midwife in a black dress
I ride to the witch ball on a broomstick!
Iron-nose midwife in a black dress
I ride to the witch ball on a broomstick!

To Veterans

Thank you for the silence!
I bow down to you, veterans!
You have gone through that terrible war.
Your wounds remain for you as a keepsake.

You see in your dreams those horrible times
When you were young.
You couldn’t ever forget those times.

It is not possible not to remember the past.
It is not possible to ease the pain of the past.
You will remember forever
That the war has broken your hearts!

It has taken your brothers and friends,
Your sisters and mothers.
It has taken and burned everything.
It has ruined your lives.

It has separated you and your families,
Your native houses and your country.
But you didn’t die in the battles.
You didn’t capitulate to fascists.
You remained faithful to your Motherland.

You gave a precious gift to your Fatherland:
Victory and happiness without war!
Thank you for the silence.

Thank you for surviving that war!
I thank you for peace and joy!
Thank you for the sweetness of freedom!
We will be grateful forever to you, dear veterans!

moonlight

In the pitch black sky, I know how you feel
Don’t say ‘not yet’
I’m still thinking of you
But we’re not still together
In the pitch black sky, I know how you feel
Don’t say ‘not yet’
I’m still thinking of you
But we’re not still together

we on, we on, we on
we on, we on, we on
we on, we on, we on
we on, we on, we on

Open the door babe, I’m already in front of your house
Fuck, every day, when I’m drunk
As soon as I knock on your door and call your name
We can’t help it, we love and hate at the same time
Like the word F-ck, I know you’ve had it enough
Stir me as much as you want, lots of stars around us
We dance as we did back then, like whole lot a love
Just don’t give a fuck, maybe we’re still

the brightest star in the tonight
Moonlight in the dark night, in a room without you

In the pitch black sky, I know how you feel
Don’t say ‘not yet’
I’m still thinking of you
But we’re not still together
In the pitch black sky, I know how you feel
Don’t say ‘not yet’
I’m still thinking of you
But we’re not still together

we on, we on, we on
we on, we on, we on
we on, we on, we on
we on, we on, we on

Open the door babe, I’m already in front of your house
(we on, we on, we on)
Fuck, every day, when I’m drunk
(we on, we on, we on)
As soon as I knock on your door and call your name
(we on, we on, we on)
We can’t help it, we love and hate at the same time
(we on, we on, we on)

the brightest star in the tonight
Moonlight in the dark night, in a room without you
the brightest star in the tonight
Moonlight in the dark night, in a room without you

Versions: #1
Thin women hand-rods
in silk dresses will dress,
scattered by random sadness
and will roll out to the limit.
Thunderous prejudices,
unpleasant circumstances,
and, burning all regrets,
try to be inattentive.

July.
The month burns the shoulders, the
wind will lift the tulle.
Time does not heal,
a soft kiss.
It will get a little easier.
The heart doesn’t look for bullets.
Meeting places change.

By a thin line of fine lace
the dusty sky is encircled.
What remains in this time,
what is hidden in this name?

July.
The month burns the shoulders, the
wind will lift the tulle.
Time does not heal,
a soft kiss.
It will get a little easier.
The heart doesn’t look for bullets.
Meeting places change.

July.
The month burns the shoulders, the
wind will lift the tulle.
Time does not heal,
a soft kiss.
It will get a little easier.
The heart doesn’t look for bullets.
Meeting places change.

Cheerful choir

on to of the cypress in the yard
there’s hapiness and hustle
there all of the birds in the city
established a choir

the soloist lark
cleard her throat
joind a wing, erected a beak
and also burst happily

tweet tweet, shrik shrak
bool bool bool bool bil bal
la la la.
and everyone who heard said
ah what a choir

‘we don’t want words’
the bulbuls irritated
‘we, also without words
really get confused’

thousands of sparrows and larks
burst immidiatly into song
amd from the bulbul’s voices
the city got confused

tweet tweet, shrik shrak.

me and her are a couple
she is a little bit cuckoo
there was a flood, it became confusing
it’s not Noah in the ark*
a bird is meeting with a bird
give me an umbrella (cute)
breakfast in a Jacuzzi
she layed an egg for me
on to of the bouncing tree
eye-popping
tweeting, tweet tweet tweet
relaxation on the water
Pabale, Zipporella**
whistling here from above, the whole city got confused

tweet tweet, shrik shrak.

the pretty operetta
did not come to an end
tommorow again we»l chirp a concert
on the Poplar tree ***

tweet tweet, shrik shrak
la la la la
they don’t let to insert a word
la la la

Christmas Morning

Christmas morning,
The white apple flowers,
Christmas morning.

Old Christmas is coming,
The white apple flowers,
Old Christmas is coming.

And he always comes,
The white apple flowers,
And he always comes.

For the horse is stubborn,
The white apple flowers,
For the horse is stubborn.

And it should be shod,
The white apple flowers,
And it should be shod.

With horseshoes,
The white apple flowers,
With horseshoes.

And with sausage nails
White apple flowers,
And with sausage nails

And it should be watered,
The white apple flowers,
And it should be watered.

With a bucket of burnt wine,
The white apple flowers,
With a bucket of burnt wine.

Let’s put it under its nose,
White apple flowers
Let’s put it under its nose.

Host, stay healthy,
The white apple flowers,
Host, stay healthy.

Pay our carol,
The white apple flowers,
Pay our carol.

The universe

You may test me in my entirety
Me and Tesla, we are from the future
It’s true what you hear around here
We are properly underground
Nublu, what’s my BPM?
Is this rap or EDM?
VVS around my neck, GPS on my car
You know us from your TV
I’m sick, I’ve got a fever
I’ll go back where my roots are
Dreams were all I had, that’s why, that’s why they are big
I’m hooked on this, that’s why it’s a drug
I’m a bit bored, I will fog up the windows by shouting ‘Mamma, I made it’ when I’m famous
Love it or hate it, it’s the same as in junnut1
I said I’m the best, you may think I’m crazy

The sun is yours, the moon is mine
Yours and mine, the whole universe
The sun is yours, the moon is mine
Yours and mine, the whole universe

Where’s my phone?
Hello, hey
Listen, I’ve got two Finnish babes here
Who are pretty nice, but they don’t speak Estonian
Miklu said: ‘Moi, okay.
Just bring them over to my place.’
I said: ‘Great, but where?’
Okay, it doesn’t actually matter
Here or on the other side of the Gulf
If somebody asks, I was in a cafe
I have some questions
to which I will try
to find answers tonight just one more time
Because sometimes it feels like my childhood was a film trick
Megazone, Trip pear drink
A movie, the tempo of my life is so cinematic
Those who try to eyeball it
Will get their eyes blinded
But all my problems will fade away when I see you briefly
When you arch your back
Moon rocks will create a cozy atmosphere
And the Airbnb came with a magasized balcony

The sun is yours, the moon is mine
Yours and mine, the whole universe
The sun is yours, the moon is mine
Yours and mine, the whole universe

Here you have the two Finnish and Estonian vandals
The quality will stay the same, this is the standard
Fa-fantastic, I’ll give it my best
They say they call the shots, it’s sarcasm to me
Take a good look, think it through
Is this what you really want?
There’s magic potion in both of us, Asterix and Obelix

This is a a renovation
But today nobody is sawing
We’ve got mirrors in the ceiling
Please look at yourself
I’ve got you line, hook and sinker
As your defences fall down like a listing ship
Passion like the smell of seaweed when you get into town from Mähe
First you feel nauseous but then it goes into your head
I have little to offer you after all that
See, that ball of fire and some more pointless stars
There you go

The sun is yours, the moon is mine
Yours and mine, the whole universe
The sun is yours, the moon is mine
Yours and mine, the whole universe
Look, look, yours and mine, look, look, the universe
Look, look, yours, yours, yours, yours, yours, yours
Look, look, yours and mine, look, look, the universe
Look, look, yours, yours, yours, lift up your eyes

A coffe with a cigarette

I wake up in the morning drink a cup of coffee with a cigarette
imagine your face in the day and in the night too
I wake up in the morning drinks a cup of coffee with a cigarette
always intrested and asks if you’re hot or you’re cold

because I don’t really understand the movies that you eat*
don’t really understand if you’re naive or such a crook
don’t understand which language you speak in
don’t find the way to pour the heart on the notebook
and all of the things that I wanted to say I didn’t say
all of the secrets I didn’t tell
the friends say ‘ you’d rather ignore my bro
listen to Berry**, a broken heart is an intact heart my bro’
what an intact heart and what shoes***
I’m a half anonimus singer, marginal music
and finally when I found somone who wull accept me with my scratches**** and maybe will cure my scars
I, simply choose to run away to leave
to a place that will do a liitle bit better to me
I listened to you so much that I didn’t listen to myself
I loved you so much that I forgot who I am

I wake up in the morning drink a cup of coffee with a cigarette
imagine your face in the day and in the night too
I wake up in the morning drinks a cup of coffee with a cigarette
always intrested and asks if you’re hot or you’re cold

so here’s another little story
people say that a love like that reminds them an old middle eastern song I try to think future and the past doesn’t pass
so light up a small (cigarette) my friend because my frustration is growing, sh* I fell again into the thoughts night
we»l light up a cigarette, maybe we»ll ignite some hopes
my heart burned when I remmember your face
how you moved forward I was your life
I spend the last months with thoughts about you
If it’s good for you or bad for you’ anf how are you without me
how they treat you, how you treat them back
whare do you run away now in moments of trouble
tell me did you keep over a memoru from me a good advice or something or an agenda to life about believing in who we are
because noone will understand people like us that’s the difference
I hate you beacause you’re just like me

I DON’T WANNA DIE FOREVER

I wanna make you happy since you’re so pure and beautiful
I wanna fuck you up since you’re so pure and beautiful
Adding fuel to the fire, I know you’re only acting
Your true form is a witch

I don’t wanna die
WTF is love?

Lesser human as I am, it is not worth living
Lesser human as I am, I don’t have the privilige of emotions
Lesser human as I am, I wanna be more of a human
You’re whole family must be witches since you’re so pure and beautiful

I don’t wanna die
WTF is love?

Don’t cast one of your love spells on me
I already have nothing in mind but you
Jesus!

Yes, yes, yes, I wanna hug you
Yes, yes, yes, I wanna choke you
Yes, yes, yes, I wanna hug you
Yes, yes, yes, until you break apart

Don’t cast one of your love spells on me
Don’t put love stickers everywhere
I already wanna spend my whole life kissing you til we turn to stone
Jesus!

Yes, yes, yes, I wanna hug you
Yes, yes, yes, I wanna choke you
Yes, yes, yes, I wanna hug you
Yes, yes, yes, until you break apart

Haïku 11. The two spiders

The black branches of the cherry-tree
Draw in
The october sky a spider.
Another spider
So thin
passes before my feet.
Is there a hidden thread
Between the two of them?

I love you

‘I love you’, I thought to myself.
‘I love you, you’re so pretty, you’re good for me’, I told her.

And you said something about energy,
‘Turn the bad one into good’, you told me.

‘I love you’, I thought to myself.
‘I love you, you’re so pretty, you’re good for me’, I told her.

And you said something about energy,
‘Turn the bad one into good’, you told me.

‘I love you’, I thought to myself.
‘I love you, you’re so pretty, you’re good for me’, I told her.

I love you because I don’t know why you’re good for me. (X8)

Defendant, please rise!

Defendant, please rise!
In a while my judges will
Read my punishment aloud,
But now I don’t care anymore.

Defendant, please rise!
I hear, from an ever increasing distance
Words that modify my destiny
But these don’t affect me.

Those strangers dressed in black
I still seem to hear them
No, none of them could understand
How one could kill for love

Very soon those strangers will
Play my life heads or tails.
Whatever they may say or do
I shall not add a single word.

Defendant, please rise!
And slowly I sit up
Lonely in the midst of these people
Who are more impatient than myself
To know whether my life is at stake
Or else if
My fate will be different
If I’m forced to live anew.

Those strangers dressed in black
I still seem to hear them
No, none of them could understand
How one could kill for love

From now on nothing matters
In this world without my love,
And only remains a long silence
Filled with tears and regrets.

And yet I confess
I am willing to thank
All those who will convict me
If I am doomed to death.

At the gates of eternity
I’ll be able to meet
The one I love for ever
The one who waits for me, I know
I know it, I know it.

We’ll love each other

We’ll love each other, we’ll touch the sky
Break apart, our wings will burn up
Come back again, like the swallows
We’ll love each other, you’re so good-looking
We’ll throw away the keys to the house
We’ll dream of other seasons
We’ll leave behind these prison walls

We’ll love each other
On a star, or on a pillow
In the back of a train, or in an old attic
I want to discover your face where love is born

We’ll love each other
In an airplane, on the deck of a boat
We’ll love each other, until we burn our skin
Until we fly away, higher and higher and higher
Where love is beautiful oh oh oh oh oh

We’ll love each other, on the steps of a church
Warm ourselves in the middle of the ice pack
Whisper to each other all the crazy things
We’ll love each other, I love it when you say
We’ll take off to the edge of an island
To discover its fragile nature
To discover ourselves, still in love

We’ll love each other
On a star, or on a pillow
In the back of a train, or in an old attic
I want to discover your face where love is born

We’ll love each other
In an airplane, on the deck of a boat
We’ll love each other, until we burn our skin
Until we fly away, higher and higher and higher
Where love is beautiful

We’ll love each other
On a star, or on a pillow
In the back of a train, or in an old attic
I want to discover your face where love is born

We’ll love each other
In an airplane, on the deck of a boat
We’ll love each other, until we burn our skin
Until we fly away, higher and higher and higher
Where love is beautiful

We’ll love each other
On a star, or on a pillow
In the back of a train, or in an old attic
I want to discover your face where love is born

We’ll love each other
In an airplane, on the deck of a boat
We’ll love each other, until we burn our skin
Until we fly away, higher and higher and higher
Where love is beautiful

We’ll love each other

Full of problems

How nice is it to be on Earth
after having lived in hell
How nice is it to be able to love and look at you once again
after being so sick
How nice is it, my heart, that you’re here, and here you’re beating
And you untangle my eyes
And if maybe fear comes looking for me again
I’ll remember what we once sung
Looking at the sky, I

Sing to the moon and the sun
Sing to the star that stuck with you
Sing to your friends with all your heart
Sing to the moon and the sun
Sing to the star that stuck with you
Sing to your friends with all your heart

I don’t know why I sometimes get lost
My eyes turn and I’m dying in the inside
And every time I lock myself in and I can’t get out
I can’t see the beauty of every moment
It’s just that sometimes I don’t have the courage to confront the kid I have inside me
Sometimes I think the things I feel are wrong
But enough of that, and kick the bye bye bom out1
I don’t have time for that right now
I’m in another song, it’s over

Sing to the moon and the sun
Sing to the star that stuck with you
Sing to your friends with all your heart
Sing to the moon and the sun
Sing to the star that stuck with you
Sing to your friends with all your heart

How nice is it, my heart, that you’re here, and here you’re beating
And you untangle my eyes
And if maybe fear comes looking for me again
I’ll remember what we once sung
Looking at the sky

Sing to the moon and the sun
Sing to the star that stuck with you
Sing to your friends with all your heart
Sing to the moon and the sun
Sing to the star that stuck with you
Sing to your friends with all your heart

Sing, sing, sing, sing it

Life is not easy

Say
What are you doing tonight?
(Nothing, why?)
Can I come and see you?
(Yes, of course)
Me, I have rather dark thoughts
(You?)
We could eat out somewhere
(But what about him?)
Him
He has changed a lot
Honeymoon is far away
I can hardly talk to him
I really think I made a mistake

Life is not easy
Life is not tame
Barely started, love often
Comes to an end
Life is not easy
Life is not tame
You have nice dreams
That end in scraps of paper

Say
What have you been uo to?
(Always same)
I hope you have someone
(No, not really)
You deserve a nice girl
(You are kind)
The two of us, that must seem like a long time ago
(I never forgot you, you know)
No, please don’t think
I’m giving you a bit of hope
I don’t want to disappoint you
I just felt somewhat lonely tonight

Life is not easy
Life is not tame
Barely started, love often
Comes to an end
Life is not easy
(Listen to me)
Life is not tame
(We could meet now)
You have nice dreams
(Come, I’m waiting for you)
That end in scraps of paper
(I’m waiting for you)
No! Life is not easy
Life is not tame
You have nice dreams
(Come, come, I’m waiting for you)
That end in scraps of paper
No!
(I still love you)

Dream About You All The Time

When a thousand storms wash over me
and a thousand disappointments cry within me
i go to you to get renewed
because i only feel connected with you

When the skies are cloudy
and Fall has come here
i go to you to get an embrace
because i only feel alive with you

This is the hour that i fell asleep
and i dreamt of your face again
and this is not the first time that i fell asleep thus
dreaming of you all the time

When a thousand melodies are frozen in me
and i can’t find any more words in my mind
i go to you to get some inspiration
because i feel only that time is beautiful here with you

When the days have become harder
and the bridges go over stormy waters
i go to you and drink a glass of dry1wine
explain to you what is possible

This is the hour that i fell asleep.

Ye ye ye

Illuminati

True ’till death, did you listen, motherfucker?
True ’till death
The untouchables, did you hear, dick sucker?
Anuel
Dressed in black, Free Mason
And the Glock1 stamped with Jason’s2 mask
The bullet magazines in the belt
and taking care from trouble and the DEA
and we lay you down in the pavement
The 47s are fast like Barea 3
and we kill you wherever and serve a hundred years4, motherfucker
Here no one snitches

We lit the cartel
and we marry you, motherfucker, with Death
and Lucifer will go and get you
But you got to the morgue, motherfucker, to get sewn (ha, ha)
Twenty kilos of drug
and we have the service with stewardess
and the extended gun butt
and we make you jump and dance bachata6
The kilos, the ‘cut’ and the drinks
The bullets are Reed and hollow7
I crowned with Pablo (Escobar) and Gonzalo (Rodríguez Garcha) 8
and I never talk about Gucci9
and I’m a demon, and I am a devil
and in the Billboard10 I am a king
and I am millionaire and untouchable, son of a bitch, like Gucci Mane

Error

It is hard to say good bye
Baby don’t tell me a lie
I’d rather leave without saying anything
I check the phone again
Walk around tonight
Maybe you’ll wait for me
Baby I’m so alone without you girl
This quiet night
Baby I just want to take you home
I can’t get you outta my head

I can change if you want
Call me, I’m fall into you
I’m fall into you
I can wait if you want
Answer me I’m fall into you
Cuz I’m fall into you

Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah

I can’t even dial your number
My friends curse you on behalf of me
Lean on very, very small expectations
I’m as young and insufficient as I always have been
Keep calling meaninglessly lost in
It’s a long story from now on
Your time and mine are over
And I say, you’re the only one who looks blurry and far away
Be comfortable little by little
On the way home, I walk alone, ya
Ring, ring, the phone rings
Now why you’re shaking me again?
Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
It’s all right. I’ll go now, as usual
Baby don’t worry bout it none

I can change if you want
Call me, I’m fall into you
I’m fall into you
I can wait if you want
Answer me I’m fall into you
Cuz I’m fall into you

Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah

What You Feel

I am watching you for days
It’s like you’re not next to me
I know I’m a burden to you
And that you don’t know how to tell me

We’ve been together for a long time now
And when I say ‘I love you’ to you
It all stops there

You are one of those
Afraid of truth,
To tell me
That this love stops

Don’t blame yourself
What you feel is important
Don’t worry about me
Because I can understand, love
What you feel
What you feel
What you feel
My love

I am watching you for hours already
And I know what you want to say
I know you like no one does
Cause I feel you well

We’ve been through this before
And this is not the first time
For our love to have a hiccup

You are one of those
Who are afraid of truth
You can see it in your eyes

Don’t blame yourself
What you feel is important
Don’t worry about me
Because I can understand, love
What you feel
What you feel
What you feel
My love

Don’t blame yourself
What you feel is important
Don’t worry about me
Because I can understand, love
What you feel
What you feel
What you feel
My love

She Is Pulling Me

I came tonight
I have put on the table
Everything I’m thinking about for days and dreaming about for nights
I threw it in your face

Your eyes begged
For the truths to stop coming
Out of my mouth and fall over you
Like an avalanche

Because she pulls me
She pulls me
I am bedazzled by her
Dreamy glance and I am leaving you

She pulls me
She pulls me
Hot-blooded, I don’t see you, I see her
Only her

You try kissing me
But you somehow fail
In my head on its own screen
A witch’s eyes shine

I am rough like I never was
You soft as always
Now I turn my back to you and I close
The door after myself forever

Because she pulls me
She pulls me
I am bedazzled by her
Dreamy glance and I am leaving you

She pulls me
She pulls me
Hot-blooded, I don’t see you, I see her
Only her

You’re Not Dead

I don’t know
If it’s worth living or not
If in my chest, this nostalgia
Makes my life wither away
The days pass in my heart
Sadness doesn’t want to understand it

I don’t know
When I’ll forget you
It’s impossible for now
I can’t move away
That goodbye ahead of me
Tells me you’re not dead

I thought of leaving this place
And escape from all that reminds me of you
But I couldn’t
Because you’re not dead

I don’t know
When I’ll forget you
It’s impossible for now
I can’t move away
That goodbye ahead of me
Tells me you’re not dead

I thought of leaving this place
And escape from all that reminds me of you
But I couldn’t
Because you’re not dead

I don’t know
If it’s worth living or not
If in my chest, this nostalgia
Makes my life wither away
The days pass in my heart
Sadness doesn’t want to understand it

Half of Nothing

What are you waiting for?
Don’t you see I’m here?
If you take one step now,
you’ll get to me.

There’s not so much distance
between us two.
Today, I’m missing your hands,
an eternity
and I can’t take it.

Tell me why you can’t find
words nor a reason anymore.
And now, you see, you stop.

If you leave now
I can’t see anymore
the sparkle in your eye.
Two make love
and I can’t be
the half of nothing.

You don’t talk to me anymore.
You don’t listen to me anymore
and you don’t get here.
You kill me with this distance
and, as a consequence, I feel
like half of nothing.

What are you thinking of?
You tell me, ‘How are you?’
Even though I know I’m running, me,
I stay here
because this time I will fight for you.

And why don’t you feel like sharing anymore?
Do you feel like you’re turning off?

If you leave now
I can’t see anymore
the sparkle in your eye.
Two make love
and I can’t be
the half of nothing.

You don’t talk to me anymore.
You don’t listen to me anymore
and you don’t get here.
You kill me with this distance
and, as a consequence, I feel
like half of nothing!

You don’t talk to me anymore.
You don’t listen to me anymore
and you don’t get here.
You don’t touch me anymore.
You don’t smile anymore
and you hide away.

And you don’t look for me anymore.
I can’t find you anymore.
If you leave, warn me.
If you kill me with this distance,
as a consequence, I feel
like half of nothing.

The Things I Will Defend

Today I remain outside,
outside of so many confusions
where the truth loses its name.
I feel it sound,
this harmony when I play my cords
and the emotions they give me.

I have over here, deep inside of me,
stirring themselves up, the things I will defend.
All of them over here, you the first of all of them.
There’s nothing more because I will live under your sign.

And thus I start noticing
that I’m again prepared
to face the world next to you.
Because the days are passing by
and fear is something from the past,
because my emotions
will keep on until the end saying this:

I have over here, deep inside of me,
rebelling themselves, the things I will defend.
All of them over here, you the first of all of them.
There’s nothing more because I will live under your sign.

And I rediscover in your eyes
that answer that I was looking for myself.

I have over here, deep inside of me,
rebelling themselves, the things I will defend.
All of them over here, you the first of all of them.
There’s nothing more because I will live under your sign.
The things I will defend.

My Nature

It’s true that I don’t put roots down.
It’s not my first need.
I’m only chasing being myself.
Going forward, one step more.

This way, I reject conformism.
I do what I jolly well feel like doing.
Someone says, ‘So much selfishness’,
but someone else says, ‘It’s freedom’.

My nature,
it’s what I am, what I’ll be.
My nature.
I will never change it for anyone.
And if you take me like this,
if you accept me like this
I will always live with you.
With your wings, I’ll fly.

It’s true that I have no fears.
I feel no shame in saying ‘No’.
My religion, the one I confess,
is the word I give.

My nature,
it’s what I am, what I’ll be.
My nature,
the instinct that I will always follow.
And if you take me like this,
if you accept me like this
I will always live with you
with no limits.

I don’t know how to tell you anything else.
The decision is yours.
If you come, you know the way I am.

My nature,
it’s what I am, what I’ll be.
My nature,
the proof that I will respect you.
My nature.
I don’t know how to explain it to everyone.
My nature.

It’s true that I don’t put roots down.
It’s not my first need.
But if you ask me now,
I’ll stay a bit longer.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Как переводится?
Adblock
detector